Strona główna ˇ Pobieranie ˇ Galeria zdjęć ˇ Artykuły ˇ Pogoda ˇ Prognoza pogodyCzwartek, Lipiec 18, 2024
Projekt - Kierunek Przyszłość
Informacja Informacja
Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji
Deklaracja przystąpienia Deklaracja przystąpienia
Zgoda na przetwarzanie danych Zgoda na przetwarzanie danych
Plakat Plakat
Nawigacja
Portal
  Strona główna
  Zadaj pytanie
  Artykuły
  Pobieranie
  Linki
  Pogoda
  Galeria zdjęć
  Archiwum newsów
  Mapa serwisu
  Imieniny
  Jakość powietrza
  Gmina Gdów
  Parafia w Niegowici
  Podstawy HTML
  HTML dla "Zielonych"
  Logomocja

Wojewódzki Festiwal Językowy
  Regulamin Festiwalu
  Formularz zgłoszeniowy (pdf)
  Formularz zgłoszeniowy (doc)

Projekty edukacyjne
  Centres

Przedmiotowe Zasady Oceniania
  Informatyka-Trzaska

Najwięcej Newsów dodali
   admin[596]
   bibliotekarz[70]
   Ziemianek[61]
   Dyrektor[53]
   Pietak[47]
   PatrykW[27]
   Weronika Kocwa[23]
   korfanty[20]
   Agnieszka Dlugosz[19]
   Kopec[19]
   Kosciolek[12]
   Maria Zyla[11]
   Ola Chyrc[8]
   pedagog[7]
   Tekiela[6]
   Bibliotekarz szkolny[4]
   Sopata[3]
   Dorota Wolska[1]
Nasza Szkoła

Witamy
na stronie
Gimnazjum
im. księdza Karola Wojtyły
w Niegowici
 Niegowić 62,
tel. (012) 251-95-15

powiat wielicki
woj. małopolskie

gimniegowic@poczta.onet.pl
dyrektor:rajle@wp.pl
administrator: bogtr@wp.pl
Papieskie dokumenty
dokumenty

Papieskie dokumenty

Podczas swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II wydał wiele dokumentów, które w niezwykły sposób wpłynęły na życie Kościoła i wiernych, zmieniając oblicze instytucji przez niektórych uważanej za skostniałą i oddaloną od rzeczywistości. I choć papież nigdy, w żadnym aspekcie nie zmienił nauki Kościoła, niektóre z dokumentów wprowadzały rewolucję w jej pojmowaniu.

Przedstawiamy najważniejsze dokumenty wydane przez papieża Jana Pawła II.

ENCYKLIKI

REDEMPTOR HOMINIS (Odkupiciel człowieka) / 4 marca 1979
Pierwsza encyklika Jana Pawła II ma charakter ewangelizacyjny. Papież loncentruje się w niej na wyzwoleniu człowieka poprzez jego wewnętrzną przemianę i uznanie prymatu dóbr duchowych nad materialnymi. Dokument zawiera tak ważne dla całego pontyfikatu papieskiego wezwanie do powszechnej ewangelizacji i dialogu zarówno z innymi wyznaniami chrześcijańskimi jak też z religiami niechrześcijańskimi.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

PES IN MISERICORDIA ("Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg") / 30 listopada 1980
W swojej drugiej encyklice papież przypominał, że Miłość jest większa niż grzech. Mówiąc o dramacie współczesnego człowieka Jan Paweł II wielokrotnie podkreśla, że nie ma sytuacji bez wyjścia i że w każdym czasie, w każdej epoce Bóg przychodzi człowiekowi z pomocą. Podkreśla rolę miłosierdzia Bożego w życiu chrześcijanina.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

SLAVORUM APOSTOLI (Apostołowie Słowian) / 2 września 1985
Encyklika wydana w tysiącsetnią rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego i poświęcona misyjnym dziełom Kościoła. Papież przywołuje postaci misjonarzy Europy, by pokazać aktualne problemy związane z misjami, też na koniecznosć pokonywania podziałów między narodami, jak również między Kościołami chrześcijańskimi.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

LABOREM EXERCENS (O pracy ludzkiej) / 14 września 1981
Jedna z najbardziej znanych encyklik, w której Jan Paweł II przeprowadził w niej analizę problematyki pracy ludzkiej w warunkach współczesnego świata. Papież wskazuje że najważniejsza jest osoba ludzka, a praca powinna być środkiem utrzymania i pomnażania dobrobytu kraju oraz samorealizacji człowieka a nie celem samym w sobie. Dokument mówi także o uprawnieniach pracowników, o roli i zadaniach związków zawodowych oraz o godności człowieka w stosunkach zawodowych.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

REDEMPTORIS MISSIO (Misja Chrystusa Odkupiciela) / 7 grudnia 1990
Encyklika dotyczy ewangelizacji i misji, która jest podstawowym powołaniem Kościoła. Papież wskazuje, że powinna być ona realizowana z tym samym zapałem jak to działo się w czasach apostolskich. Przypomina też, że mimo istnienia licznych organizacji misyjnych, każdy chrześcijanin jest zobowiązany do ewangelizacji - do bycia misjonarzem w swoim środowisku.
Pełna treść adhortacji w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

DOMINUM ET VIVIFICANTEM ("Pana i Ożywiciela") / 5 maja 1986
Dokument dotyczy roli trzeciej Osoby Trójcy Świętej - Ducha Świętego. Papież skupia się na jego zasadniczej roli w życiu zarówno współnoty ludzi wierzących jak i w istnieniu całego świata. Jan Paweł II wskazuje na starożytność wiary w osobę Ducha Świętego, sformułowanej na Soborze Powszechnym w Konstantynopolu w 381 r. i wyznawanej do dzisiaj w Credo: "Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela". Przypomina też jaką misję ma Duch w Kościele i świecie - ma on przekonywać o grzechu, umacniać Kościół i ożywiać wierzących.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

REDEMPTORIS MATER (Matka Odkupiciela) / 3 marca 1987
Encyklika poświęcona Marii, matce Jezusa. Papież który w szczególny sposób odnosił się do Bogarodzicy, ukazuje centralne miejsce i rolę Matki Jezusa w Kościele, podkreślają jej wynikające z jej podwójnego związku z Chrystusem i Kościołem macierzyńskie pośrednictwo. Ukazuje też Marię jako wyjątkowy wzór do naśladowania przez jej posłyszeństwo Bożemu słowu. Połwołuje się na bardzo bogate wschodnie tradycje maryjne.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

SOLLICITUDO REI SOCIALIS (Społeczna Troska)/ 30 grudnia 1987
Papież wskazuje na społeczne problemy wspóczesnego świata Ostrzega, że istnieja w nim tak poważne problemy jak ciągłe zagrożenie życia i poczucia bezpieczeństwa niemal na całym globie. Wykazuje też ogromną troskę o ubogich na którą składa się nie tylko materialne wsparcie ale też duchowa pomoc. Nawiązując do jedynej dotychczas społecznej encykliki Pawła VI, "Populorum progresio", Jan Paweł II podsumowuje 20 lat społecznych działań Kościoła po tej encyklice.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

CENTESIMUS ANNUS (Setna rocznica) / 1 maja 1991
Dokument wyjaśnia podstawy katolickiej nauki społecznej w świetle współczesnych doświadczeń historycznych, skupiając się szczególnie na załamaniu się idei marksistowskich, skompromitowaniu komunizmu jako systemu oraz upadku reżimów na tym systemie budowanych.
Papież uznając osiągnięcia gospodarcze kapitalizmu, zwraca jednak uwagę naniebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą liberalizm nie wsparty warościami etycznymi.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

VERITATIS SPLENDOR (Blask prawdy) / 6 sierpnia 1993
Jan Paweł II wskazuje na zawarte w słowach Jezusa odpowiedzi na jedno z zasadniczych pytań każdego człowieka "Co mam czynić?". Wskazuje na zawsze istniejącą relację między wiarą a moralnością i pisze o świadectwie moralnego chrześcijańskiego życia, które może stanowić doskonałe narzędzie ewangelizacyjne.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

EVANGELIUM VITAE (Ewangelia życia) / 25 marca 1995
Papież w tym dokumencie daje wyraz swojej twardej postawie w zakresie nienaruszalności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. wykłada, rozwija i tłumaczy negatywne stanowisko Kościoła w sprawie aborcji i eutanazji. Encyklika wzbudziła wiele kontrowersji, szczególnie jesli chodzi o stanowisko Kościoła w sprawie stosowania środków antykoncepcyjnych oraz eksperymentów biologicznych i genetycznym na człowieku.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

UT UNUM SINT (Aby byli jedno) / 25 maja 1995
Encyklika, w której papież wyjaśnia katolickie zasady ekumenizmu i dialogu zbliżającego podzielone chrześcijaństwo. Wskazuje na wagę działań na rzecz jedności chrześcijan i na korzyści jakie z niego wynikają dla wszystkich wyznawców Chrystusa. Jednocześnie przestrzega przed "fałszywym ekumenizmem", który polega na negowaniu wiary iż to w kościele katolickim jest pełnia środków zbawczych.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

FIDES ET RATIO (Wiara i rozum) / 14 września 1998
Jakie są relacje między wiarą a rozumem? Encyklika dotyczy między innymi filozofii, którą papież ukazuje jako wysiłek ludzkiego intelektu zmierzającego do odkrycia odpowiedzi na pytania, które nigdy nie przestaną niepokoić człowieka - "Kim jestem", "Skąd przychodzę i dokąd zmierzam?", "Dlaczego istnieje zło?", "Co czeka mnie po tym życiu?". Mówi też że nie ma sprzeczności miedzy wiarą a rozumem, że "są one jak dwa skrzydła wznoszące człowieka do Boga".
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

ECCLESIA DE EUCHARISTIA / 17 kwietnia 2003
Dokument w całości skupiony na Eucharystii. Jan Paweł II przekazuje katolikom prawdę iż Kościół żyje dzięki Eucharystii, wyjaśnia jej wyjaśnia jej znaczenie, odnosząc się do krzyżowej śmierci Jezusa, jego zmartwychwstania i związanej z tym realnej obecności w ciele (która właśnie przez Eucharystię może być doświadczana).
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

ADHORTACJE


 • CATECHESI TRADENDAE (O katechizacji w naszych czasach) / 16 października 1979
 • FAMILIARIS CONSORTIO (O zadaniach rodziny chrześcijańskiej) / 22 listopada 1981
 • REDEMPTIONIS DONUM (O konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia) / 25 marca 1984
 • RECONCILIATIO ET PAENITENTIA (O pojednaniu i pokucie) / 2 grudnia 1984
 • CHRISTIFIDELES LAICI (O powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie) / 30 grudnia 1988
 • REDEMPTORIS CUSTOS (Opiekun Zbawiciela) / 15 sierpnia 1989
 • PASTORES DABO VOBIS (O formacji kapłanów we współczesnym świecie) / 25 marca 1992
 • ECCLESIA IN AFRICA (Kościół w Afryce) / 14 sierpnia 1995
 • VITA CONSECRATA (O życiu konsekrowanym i jego roli w Kościele i świecie) / 25 marca 1996
 • ECCLESIA IN AMERICA (Kościół w Ameryce) / 22 stycznia 1999
 • ECCLESIA IN ASIA (Kościół w Azji) / 6 listopada 1999
 • ECCLESIA IN OCEANIA (Kościół w Oceanii) / 22 listopada 2001
 • ECCLESIA IN EUROPA (Kościół w Europie) / 28 czerwca 2003
 • PASTORES GREGIS (Pasterze owczarni) / 16 października 2003

KONSTYTUCJE APOSTOLSKIE

 • SAPIENTIA CHRISTIANA (O uniwersytetach i wydziałach teologicznych ) / 15 kwietnia 1979
 • MAGNUM MATRIMONII SACRAMENTUM (Prawne uznanie Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną) / 7 października 1982
 • UT SIT (O powołaniu Prałatury Personalnej „Świętego Krzyża i Opus Dei” ) / 28 listopada 1982
 • SACRAE DISCIPLINAE LEGES (Konstytucja ogłoszona z okazji wprowadzenia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego) / 25 stycznia 1983
 • pINUS PERFECTIONIS MAGISTER (Nowe prawodawstwo w procedurze spraw kanonizacyjnych) / 25 stycznia 1983
 • SPIRITUALI MILITUM CURE (Konstytucja apostolska na temat ordynariatów wojskowych) / 21 kwietnia 1986
 • PASTOR BONUS (O odnowie i reformie Kurii Rzymskiej) / 28 czerwca 1988
 • EX CODE ECCLESIAE (O uniwersytetach katolickich) / 15 sierpnia 1990
 • FIDEI DEPOSITUM (ogłoszona z okazji publikacji KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO opracowanego po Soborze Powszechnym Watykańskim II ) / 11 października 1992
 • UNIVERSI DOMINICI GREGIS (Wakat Stolicy Apostolskiej i Wybór Biskupa Rzymskiego) / 22 lutego

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Gimnazjum
Hymn szkoły Hymn szkoły
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Zegar
Nasz Patron
Kalendarium 1920-1978 Kalendarium 1920-1978
Młodość Młodość
Okupacja Okupacja
Kapłaństwo Kapłaństwo
Biskup Wojtyła Biskup Wojtyła
Kardynał Wojtyła Kardynał Wojtyła
Pontyfikat 1978-1990 Pontyfikat 1978-1990
Pontyfikat 1991-2005 Pontyfikat 1991-2005
Pielgrzymki do Polski Pielgrzymki do Polski
Wszystkie Pielgrzymki Wszystkie Pielgrzymki
Papieskie dokumenty Papieskie dokumenty
Twórczość Twórczość
Testament Testament Jana Pawła II
W Niegowickiej Parafii W niegowickiej Parafii
W Niegowickiej Parafii Jak Go pamiętamy
Orlik 2012
Orlik 2012 Regulamin (pdf)
Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne
Korzystanie z obiektu Korzystanie z obiektu
Sankcje i odpowiedzialność Sankcje i odpowiedzialność
Telefony alarmowe Telefony alarmowe
Rezerwacja Rezerwacja
Najbliższe wydarzenia
Statystyki
Gimnazjum w Niegowici
WITAJ
klasa3c
jako nowy uzytkownik

Zarejestrowanch Uzytkowników: 25

Głównych administratorów: 1
Administratorów: 11
Uzytkowników: 13

Użytkownicy Online:

admin 5 tygodni
Dyrektor294 tygodni
Ziemianek339 tygodni
bibliotekarz371 tygodni
Pietak377 tygodni

Gości Online: 4

Twoje IP: 100.26.176.111

Kategorie Forum 2
Tematów na Forum 1
Postów na Forum 2
Komentarzy 4
Księga Gosci
News'y 987
Artykuły 249
Albumy
Zdjecia
Plików w Downloadzie 4
Kategorii w Linkach 8
Linków 42
Postów w shoutbox'ie
Obecny adres IP
100.26.176.111
Licznik
pozostało

do końca roku szkolnego
Kursy walut
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2024-07-18
USD0.22%3,9296 zł
EUR0.12%4,2954 zł
CHF0.57%4,4436 zł
GBP0.11%5,1032 zł
name
Gimnazjum im. Księdza Karola Wojtyły w Niegowici Copyright © 2005-2018
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela strony zabronione