Wyniki wyborów
Dodane przez bibliotekarz dnia Wrzesień 23 2009 23:48:46
 We wtorek 22 września w naszej szkole odbyły się wybory na przewodniczącego naszego Gimnazjum.O stanowisko to walczyło czterech kandydatów. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała
Komisja Wyborcza w składzie:
przewodniczący- Paweł Szostak kl. III e,
z-ca przewodniczącego- Małgorzata Dziedzic II d
i członek- Daria Mardosz kl. Ie.
Po szóstej lekcji odbyło się komisyjne przeliczenie głosów. Największą ich ilość uzyskał Rafał Łuszcz uczeń klasy III b ( 91 głosów), na drugim miejscu znalazła się Beata Wolska z klasy III a (38 głosów), na trzecim Edyta Nawojowska klasa III d (33 głosy)i na czwartym Patryk Wójtowicz klasa II b(26 głosów). Oddano 205 głosów, w tym 188 ważnych, a 17 nieważnych. Na 355 uprawnionych do głosowania uczniów głosowało tylko 146 osób ! Ogólna frekwencja wyniosła 41%. Frekwencja poszczególnych klas przedstawia się nastepująco: Ia -44%, Ib-25%, Ic-25%, Id-40%, Ie-38%, IIa-16%, IIb-52%, IIc-10%, IId-50%, IIIa-68%,IIIb-75%, IIIc-25%, IIId-52%,IIIe-56%. Ogólnie ze wszystkich klas pierwszych głosowało 34% ucznió,z klas drugich 34,5%,z klas trzecich 55,2%.

Rozszerzona zawartość newsa