Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2009/2010
Dodane przez bibliotekarz dnia Wrzesień 17 2009 20:14:45
Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszego Gimnazjum odbędą się w najbliższy wtorek tj. 22 września 2009 r.
Zasady głosowania:
1. Do głosowania są uprawnieni wszyscy uczniowie gimnazjum.
2. Aby otrzymać kartę do głosowania uczeń musi okazać dokument tożsamości (ze zdjęciem) np. legitymację szkolną.
3. Po otrzymaniu karty do głosowania każdy wyborca składa swój podpis na liście wyborczej.
4. Można oddać jeden lub dwa głosy, stawiając znak "X" przy wybranych nazwiskach kandydatów.
5. Głos zostaje uznany za nieważny, gdy przy żadnym kandydacie nie pojawi się znak "X" lub kiedy znak "X" pojawi się więcej niż dwa razy.
6. Wybory są tajne, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwać będzie czteroosobowa komisja, składająca się z przedstawicieli klas I, II i III

Mamy nadzieję , że każdy gimnazjalista spełni swój uczniowski obowiązek i przystąpi do głosowania!!!

Rozszerzona zawartość newsa