V rocznica nadania imienia - Dzień Patrona
Dodane przez admin dnia Listopad 23 2008 22:45:24
 Już po raz piąty społeczność Gimnazjum i. Księdza Karola Wojtyły  w Niegowici obchodziła Dzień Patrona. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, w której wzięli udział zaproszeni goście i młodzież szkolna ze swoimi wychowawcami. Po mszy świętej wszyscy zebrani przeszli pod pomnik księdza Karola Wojtyły, gdzie w hołdzie wielkiemu Polakowi odśpiewano hymn szkoły, złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie wszyscy udali się do budynku gimnazjum, aby tam uczestniczyć w uroczystej akademii.
Stało się już tradycją szkoły, że z okazji Dnia Patrona, oprócz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, zapraszane są osoby związane z postacią ks. Karola. Tak było i tym razem. Wśród dobrze znanych już uczniom szkoły gości byli m.in.: ks. Prałat Józef Gąsiorowski- szkolny przyjaciel papieża, mieszkańcy z Niegowici, którzy pamiętają młodego wikarego. Gościem specjalnym był prof.. Gabriel Turowski, wieloletni przyjaciel- najpierw księdza, później biskupa a w końcu papieża Jana Pawła II. Profesor podzielił się  z zebranymi swoimi osobistymi wspomnieniami związanymi z osobą ks. Karola nazywanego – Wujkiem. Mówił, że wybór kardynała Wojtyły na papieża nie przerwał znajomości, która swój początek miała w roku 1949 kiedy to  młody ks Karol przybył do parafii św. Floriana w Krakowie. Wspominał młodzieńcze wyprawy na kajaki, ale również egzotyczne pielgrzymki do Afryki, w których towarzyszył Ojcu Świętemu. Wszyscy zebrani ze skupieniem słuchali opowieści związanych z zamachem na życie papieża. Profesor był bardzo blisko cierpiącego Jana Pawła II, został bowiem powołany do zespołu ekspertów mających czuwać nad rekonwalescencją papieża. Profesor Turowski, mówił również o tym, że znajomość z Janem Pawłem II to dla niego wielki zaszczyt i wyróżnienie a biorąc udział w spotkaniach poświęconych osobie papieża, składa hołd dla świętości wielkiego Polaka.
Na zakończenie spotkania podsumowano konkurs związany z osobą Patrona Szkoły -„Tajemnica Powołania”
Galeria zdjęć cz.1
Galeria zdjęć cz.2
Przemówienie dyrektora Leszka Rajtarskiego


Rozszerzona zawartość newsa
Przemówienie dyrektora Leszka Rajtarskiego

Ojciec Święty Jan Paweł II mówił:
„ Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego by mieć aniżeli być i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności”
    Karol Wojtyła – Ojciec Święty żył bardzo skromnie. Całe swoje życie poświęcił drugiemu człowiekowi, dzielił się wszystkim co miał.
5 listopada 2003 roku Gimnazjum w Niegowici z inicjatywy rady pedagogicznej pod przewodnictwem Pani Dyrektor Anieli Florek przyjęło imię księdza Karola Wojtyły.
Dzisiaj mija kolejna, 5 już rocznica nadania imienia. Ten dzień dzisiejszy jest szczególnym dniem także z innego powodu, dzisiaj nasza społeczność szkolna obchodzi zakończenie Roku Karola Wojtyły w Gminie Gdów w 60tą rocznicę przybycia Wikarego świata na ziemię niegowicką.
W Polsce jest wiele pomników Ojca Świętego, wiele szkół, instytucji nosi Jego imię,  ale nasze Gimnazjum jest szczególne, położone jest  w Niegowici, parafii, w której Karol Wojtyła rozpoczynał swoją posługę bożą. To na nas spoczywa obowiązek dawania świadectwa bycia godnymi swego Patrona. To my musimy pokazać jak można żyć lepiej, ale nie poprzez posiadanie lecz poprzez dawanie, tak jak postępował i nauczał nasz Patron ksiądz Karol Wojtyła – Jan Paweł Wielki.