Debata przedwyborcza kandydatów do S.U. !!!
Dodane przez Pietak dnia Wrzesień 19 2008 12:35:31
"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,
którzy razem uczą się, działają...
Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...
Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,
pilnował porządku i praworządności...
To nie tylko praca, ale i walka...
w obronie porządnych, dzielnych i słabych,
przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości"
JANUSZ KORCZAK

 W dniu 23 września2008 r. odbędzie się w naszej Szkole debata przedwyborcza kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici. Jak do tej pory zgłosiła się tylko jedna osoba !!! Liczymy jednak, że jeszcze zdążycie to zrobić. Nie przyjmujemy do wiadomości, że nie jesteście zainteresowani pracą Samorządu, tylko zabrakło wam czasu.

czytaj więcej...

Rozszerzona zawartość newsa
Dla niezdecydowanych mam tutaj ściągę, dzięki której dowiecie się co to takiego jest ten SU (Samorząd Uczniowski).

Samorząd Uczniowski to organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską. Członkiem stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy opuszczamy szkołę. To uczniowie decydują, jakimi sprawami będzie zajmować się SU, dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone. Wszystko, co nie jest zabronione przez prawo - jest dozwolone. Decyzja o tym, co samorząd będzie robił, należy wyłącznie do niego. Samorząd uczniowski reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Powinien rozwiązywać problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności.

Poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły i może współdecydować o sprawach jej dotyczących.
Należy, więc stwierdzić, że samorząd uczniowski jest organizacją złożoną z uczniów, powołana przez uczniów i dla uczniów.

Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. W związku z tym już w czwartek 25 września 2008 roku w naszej szkole odbędą się wybory samorządowe. Wszystkich już dzisiaj serdecznie zapraszamy do oddania swojego głosu.

opiekun SU - Grzegorz Piętak