Ośrodki Wsparcia Dziennego 2007
Dodane przez admin dnia Kwiecień 01 2007 20:44:20
OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO

I oraz III miejsce Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach
II miejsce Fundacji Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski w Podolanach
Nagroda Specjalna: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Zabłociu