Koła zainteresowań
Dodane przez admin dnia Luty 23 2007 11:00:41
KOMUNIKAT
Od 28.02.2007 roku istnieje możliwość rozpoczęcia dodatkowych zajęć po lekcjach według harmonogramu:
Dzień tygodnia zajęcia prowadzący
poniedziałek: matematyczne Mirosława Dudek
  świetlicowe(matematyka) Teresa Mrożek
  wyrównawcze(matematyka) Eugeniusz Syzdek
  UKS- koszykowa Barbara Duda
     
środa: przedsiębiorczości Hanna Leśniewska-Kopeć
  polonistyczne Renata Bukowiec
  niemieckiego M. Bednarczyk
  chemiczne Anna Szwed
     
piątek: chór szkolny MARYSIEŃKI Maria Żyła
     
sobota: informatyczne Bogusław Trzaska
  dziennikarskie Agnieszka Fiust
  UKS- piłka siatkowa dziewcząt Leszek Rajtarski

Pozostałe zajęcia na odbywają na dotychczasowych zasadach.
Chętnych uczniów proszę o zgłaszanie się do prowadzących w/w zajęcia do dnia 26.02.2007 roku w celu ustalenia list obecności i dostosowaniu środka transportu. Zajęcia są bezpłatne, koszt odwozu 2 zł/kurs, pozostałą (większą) kwotę pokrywamy z budżetu szkoły.
Odwozy z zajęć według harmonogramu:
- poniedziałek:
g. 16.45 - docelowo do Kobylca
g. 16.45 - docelowo do Szczytnik
g. 15.50 (lub później) - docelowo do Liplasu,
- środa, piątek:
trasy jak wyżej, godz. odj. 16.00.

Każdy z uczestników zobowiązany jest dostarczyć pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów według otrzymanego od prowadzącego zajęcia wzoru.
Zajęcia pozalekcyjne są sprawą dobrowolną i wiążą się jedynie z Waszą CHĘCIĄ uczestniczenia w nich.
Na koniec, chętnych do wzięcia udziału w wyjazdach na basen zapraszam do siebie.